Our clients are always comletely satisfied with our services

+386 40 111 5555

1, Jan 2023
เรียนรู้เรื่องเงิน ผ่านการระดมทุน

คนส่วนมากยังไม่รู้จักCrowdfunding (คราวด์ฟันดิง) โดยเฉพาะ Debt Crowdfunding ที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุน ที่อาจจะสร้างคำถามมากขึ้นไปอีกว่า มันคืออะไร ซึ่งที่จริงแล้วแนวคิดการลงทุนแบบ Crowdfunding ไม่ใช่วิธีคิดที่เข้าใจยาก และเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ขอระดมทุนและนักลงทุน

Crowdfunding คืออะไร

ก่อนอื่นขออธิบาย Crowdfunding ซึ่งเป็นหัวใจของแนวคิดนี้ก่อนเป็นอันดับแรก แนวคิดนี้มาจากคำว่า Crowd = คนจำนวนมาก + Funding = การระดมทุน จึงหมายความว่าการระดมทุนจากคนจำนวนมาก เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง โดยแยกออกไปได้ตามจุดประสงค์หลักๆ คือการบริจาค การสะสมแต้ม การให้กู้ยืม และการซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดย Debt Crowdfunding จัดอยู่ใน Lending Based Crowdfunding คือการระดมทุนในลักษณะการให้กู้ยืม หรือให้สินเชื่อ ซึ่งแยกย่อยไปได้ 2 แบบ คือ
1. Peer to Peer Lending หรือ P2P Lending
มีลักษณะคล้ายกับสินเชื่อส่วนบุคคลคือเป็นการขอสินเชื่อที่ผู้กู้มาขอระดมทุนจากนักลงทุนโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มีสัญญากู้ยืม และชำระคืนเป็นงวดๆ พร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2. Debt Crowdfunding
คล้ายสินเชื่อเพื่อธุรกิจ คือผู้ขอระดมทุนจะนำโครงการหรือธุรกิจของตนออกมาขอระดมทุนจากนักลงทุนหลายๆ คนผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ มักเป็นการขยายธุรกิจหรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน โดยมีสัญญาชำระคืนผู้ให้กู้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการทำงานของ Debt Crowdfunding

ในการระดมทุนแบบ crowdfunding จะเริ่มต้นจากการที่บุคคลหรือเจ้าของธุรกิจยื่นขอระดมทุนผ่านผู้ให้บริการ ซึ่งในกรณีของ Debt Crowdfunding ผู้ให้บริการจะทำการคัดกรอง ประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และตัวเจ้าของกิจการเอง เพื่อประเมินคุณสมบัติ เมื่อผ่านการคัดกรองต่างๆ แล้วจึงจะเสนอเงื่อนไขด้านวงเงินและดอกเบี้ยที่เหมาะสมของผู้ยื่นขอเงินทุน ถ้าผู้ประกอบการพึงพอใจในข้อเสนอและเงื่อนไข ผู้ให้บริการก็จะนำการร้องขอนั้นเข้าสู่ขั้นตอนให้นักลงทุนพิจารณาเพื่อลงทุน โดยผู้ให้บริการจะต้องคัดกรองคุณสมบัติของนักลงทุนว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งนอกจากสินทรัพย์แล้ว ยังประเมินด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วย ซึ่งเมื่อนักลงทุนผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว และสนใจลงทุนในการร้องขอของผู้ประกอบการ ก็สามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่านแพลตฟอร์มได้ โดยเลือกจากหลายๆ ธุรกิจที่มีอยู่ในระบบ นักลงทุนหนึ่งคนจะลงทุนได้ในหลายธุรกิจ โดยลงทุนเป็นหน่วยย่อยๆ เห็นมั้ยว่าระบบการระดมทุนที่เป็นแบบแผนจะมีรายละเอียด การจ่ายดอก ความเสี่ยง หลักประกันที่แน่นอน ไม่เหมือนพวกที่เห็นในเว็บพนัน คาสิโน สล็อต pg เว็บเถื่อนต่างๆ หรือตามออนไลน์ ที่ชวนคนมาลงเงิน และเอาไปปล่อยกู้โดยอ้างว่าให้ดอกเยอะ แต่อธิบายอะไรเกี่ยวกับวิธีการที่เงินจะเข้ามาไม่ได้เลย